Isläget i Dalbyviken vintern 2019

Här lägger vi ut information om isläget i Dalbyviken, i första hand för lärare och elever, inför isdagar på Naturskolan i januari - mars 2019. Tänk på att alla israpporter är färskvara och att vi inte har kollat isen över hela ytan. Vi kollar främst vid badplatsen och ut till plurrvakarna.
Ta med utrustning, kunskap och sällskap - och bedöm själva!

3 december 2018: Det låg ett tunt "iskinn" i hela viken i förra veckan, men det är isfritt nu.

 

Uppdaterad: