Information och material inför isdagarna 2021

Här lägger vi ut information och material till alla medföljande lärare och elever - som förbereder sig på en isdag med Naturskolan vintern 2021.

Det allra viktigaste inför en isdag - som alla pedagoger och elever behöver ha koll på - har vi sammanfattat på en egen sida >> 
läs mer där! 

 

Här nedan finns förslag på sidor och dokument ni kan ha nytta av i era förberedelser! 

Filmer på Youtubekanalen: Islära

Här visar Johan Porsby filmer om just islära. Både korta grundläggande och längre - mer omfattande filmer om is. Han har i många år varit verksam i Stockholms skridskoseglarklubb och där också hållit i föredrag om islära och issäkerhet för föreningens medlemmar. 

På kanalen finns:

(Introfilm om Johan och vad han visar i filmerna- 16 sekunder) 
En kort introduktion i islära (3 minuter) 
Istyper (6 minuter) 
Stöpning (4,5 minut)
Isbedömning (3,5 minut)
Isens vanliga svagheter (21 minuter) 
Vanliga isfenomen (7 minuter) 

Instruktiva filmer om issäkerhet 
https://www4.msb.se/sv/Forebyggande/Barns--ungas-sakerhet/Skolmaterial/Utbildningsmaterial-till-barn--unga/Olyckor/Instruktiva-filmer-om-vatten--och-issakerhet/

På den här sidan hittar du korta bra filmer från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om isäkerhet. Under rubriken för elever finns direktlänkar till filmerna. Under rubriken för lärare - finns länkar till PDFer med både film och lärarhandledning. 

Faktasidor om is, säkerhet på is och utrustning
issäkerhetsrådets hemsida https://www.issakerhet.se/

Här finns bilder och korta texter om det viktigaste att känna till om säkerhet på is och utrustning 

Har du koll? Vatten och issäkerhet. 
https://rib.msb.se/filer/pdf/27466.pdf 

I den här PDFn från MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap hittar du också faktafördjupning om iskunskap, farlig nedkylning, hjärtlungräddning mm.
PDFn ligger på MSBs  publikationssida 
https://www.msb.se/sv/publikationer/har-du-koll-vatten--och-issakerhet/

Naturskolans filmer inför isdagarna

I filmerna finns mer instruktioner om hur isubbarna ska sitta, hur man hanterar en livlina, information om säkerhet när du ska använda isborr, issåg och curlingsstenar.

Här hittar du sånt som du behöver kunna för att använda utrustningen - och för att ingen ska ska skada sig under isdagen. Har ni kollat i förväg slipper ni stå stilla i kylan när vi berättar....

Filmerna om isborr&såg, curlingstenar och pimplingen tar sammanlagt 22 minuter. Innehållet i dem behöver ni känna till för att få såga, fiska och spela curling. 

Alla "is-instruktionsfilmer" från Naturskolan tar tillsammans ca 1 timme och 15 minuter.

 

PP-presentation inför isdagen på Naturskolan  (PPTX, 80 MB)

Här kan ni  se hur det kan se ut på platsen där vi är, och hur ni hittar dit, och var det finns toaletter och värmstuga mm. Du kan få överblick över och innehåll i det du kan ta upp med eleverna.

Ni behöver inte använda den här PP med eleverna, men några av er kan hitta bitar som fungerar bra för er!
Ladda hem och använd de bilder och filmer du behöver! Ta bort resten ur din kopia, skriv om och fyll på. 

Tänk på - ska ni kolla på alla isfilmer från Naturskolan (som också finns med i denna PP) på lektionstid kommer det ta låååång tid. Naturskolans isfilmer tar tillsammans ca 1 timme och 15 minuter! 

Vi hoppas att vi snart kan sätta ihop en textbeskrivning som hänger ihop med PP-dokumentet - den finns inte än. (I PP finns inga "anteckningar" till sidorna. Och vårt gamla dokument - Is och issäkerhet för skolklasser på Naturskolan - (PDF, 855 KB) stämmer inte riktigt längre...  Men filmerna i PP funkar rätt bra på egen hand. 

Berättelser om olyckor på isen - ur Isboken (PDF, 170 KB)

De här exemplen ge dig som pedagog större förståelse för vilka risker som kan finnas på isen. Kanske tycker du också att någon eller några av dessa exempel passar bra för er att läsa och prata om i klassen? När ni läst, - prata om vad det var det som gick fel? - och vad var det som blev rätt ändå?

 

Information till lärare inför Naturskolans isdagar 2021 >> 

I det här dokumentet  har vi sammanfattat flödet och förtydligat ansvarsfördelningen inför isdagarna. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Information och material inför isdagarna 2021