Enkät till gymnasiet

Jag som svarar på enkäten heter:
till dig som svarar på frågorna
Det kan exempelvis vara friluftsliv inom ramen för Idrott och Hälsa, exkursioner och undersökningar inom Naturkunskap/Biologi, allmän friluftsdag med friluftsliv för teambuilding och hälsa, fördjupa elevernas förståelse för just ditt ämne (du får gärna nämna vilket!) eller något helt annat.
Ange om aktuellt vilken yrkesinriktning du har i åtanke.
Om ja, förslag på hur?
Det kan till exempel vara: tillgång till transportmöjligheter, tillgång till material som skolan inte har, tex muurikkor för matlagning, ved, mikroskop, eller annat - vad? - Tillgång till stöd av en van utomhuspedagog, tillgång till en planering/underlag för dagen. Annat… vad?
Motivera gärna ditt svar.
Utveckla gärna ditt svar!
men exempelvis få låna lokal, material för utomhusmatlagning, ved, roddbåtar, kanadensare och material för undersökningar? Utveckla gärna ditt svar!
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: