Enkäter om skolnära Naturskola

Under 2019 har Naturskolan och Biotopia samarbetat kring ett projekt med mer skolnära Naturskola. Inom projektet har vi hållit i utedagar för elever och lärare i mellanstadiet i skolans närnatur samt ute på Naturskolan i Hammarskog. Vi har även erbjudit fortbildning för lärare inom utomhuspedagogik.

Vi behöver få reda hur ni  - på de skolor som varit med - tänker om det vi gjorde och om att gå ut för att lära in. Då kan vi ta avstamp i den informationen och jobba vidare med utomhuspedagogik som fungerar för er på skolorna. Svaren går till Anna Aldén på Naturskolan och Erika Hedberg på Biotopia.

Vi kan inte se vem det är som skickar in svaren!
Det syns bara vilken hemsida (=Naturskolans) den är skickad från.

 

Här kommer du till frågorna för dig som är  elev: 

 

Här kommer du till frågorna för dig som är lärare: 

 

Här kommer du till frågorna för dig som är rektor:

Uppdaterad: