Inspirationsträffar

Inspirationsträffar är kortare (1 - 2 timmar)  kostnadsfria träffar för pedagoger i förskola och skola.

Meningen är att du ska få utbyta erfarenheter och få enkla och inspirerande metodiktips med dig hem. Efter träffen ska det förhoppningsvis vara lättare att gå ut i närnaturen med din klass. 

För 2017 har vi just nu en träff hos oss på Naturskolan. Men vi kommer gärna ut till er skola och håller en utomhuspedagogisk träff där, med tema som passar er och naturen vid skolan, på tid som ni bestämmer. Även träffar hos er är kostnadsfria för skolor i Uppsala Kommun (gäller kortare träffar - inte kursdagar).

Kom med förslag på datum och tema!  Det kan gälla utomhuspedagogik i något av skolans alla ämnen, friluftsliv, uteverksamhet för hållbar utveckling, skapande verksamhet, undersökande arbetssätt i naturen mm. 

Några förslag på teman:

 • Fotosyntes kretslopp nedbrytning
 • Svenska ute
 • Engelska ute
 • Matematik ute - med inriktning på olika åldrar
 • Samarbetsövningar
 • Matlagning ute
 • Med alla sinnen i naturen
 • Småkryp på land
 • Småkryp i vattnet
 • Naturen på vintern
 • Odling i skolan 
 • Allemansrätten
 • Is och issäkerhet (vid Naturskolan - på vintern) 
 • Friluftsliv vid vattnet  (vid Naturskolan - gröna årstiderna) 
10 augusti 2016