Isläget i Dalbyviken vintern 2018

Här lägger vi ut information om isläget i Dalbyviken, i första hand för lärare och elever, inför isdagar på Naturskolan i januari - mars 2018. Tänk på att alla israpporter är färskvara och att vi inte har kollat isen över hela ytan. Ta med utrustning, kunskap och sällskap - och bedöm själva!

22 januari 2018: Efter kylan i helgen har snösörjan frusit till och kärnisen vuxit till underifrån. Nu är isen ca 15 cm tjock; ca 4 cm stöpis ovanpå 11 cm kärnis. Vaken som var isfri i fredags har frusit igen, 8 cm kärnis där. 
Vi har inte kollat isen längre ut i viken eller ute på Ekoln.

 

18 januari 2018: Isen ligger kvar i Dalbyviken, ca 7-8 cm tjock kärnis. På isen ligger ett lager snösörja. Översta lagret av snösörjan har frusit ihop till en skör skorpa. Under skorpan, på isen, finns ett lager vatten/snösörja som man trampar ner i, genom skorpan.

 

17 januari 2018: Det har kommit ca  5 cm snö i natt. Snön har smält ner i vattnet som låg på isen igår. På isen finns nu alltså en tjock, blöt snössörja. På några ställen finns också små hål i gamla sprickor, där vatten kommer upp. Isen under snösörjan är ungefär lika tjock som förut, men det är svårt att bedöma isen överallt under snötäcket. Vi räknar med att kunna gå ut till vaken med några i taget för att plurra idag, men man kan inte var en hel skolklass samtidigt runt vaken.

Även om det blir kallt i några dagar framöver kommer det dröja innan det går att ploga på isen, isen bär inte maskinerna. Alltså ingen skridskoåkning på ett tag.

 

16 januari 2018: Ekoln som i går låg med en "isskorpa" på några centimeter har, till stora delar blåst upp under natten. Isen ligger kvar i Dalbyviken men det är ett öppet hål i isen vid grundet utanför plurrvaken.  Det trycks in vatten i Dalbyviken av blåsten och det är vatten ovanpå isen, på många ställen får man vada i vatten. Det går inte att vara på isen utan att bli blöt om fötterna - om man inte har stövlar. Vattnet på isen gör den också väldigt hal. Det är svårt att ta sig fram på isen i blåsten!

Den sidan av vaken som det blåser mot är delvis bortsmält av nötande vatten. Den is som är kvar är i nästan lika tjock som igår.

 

15 januari 2018: Isen har blåsts nästan ren från snö i den friska vinden. Intill långa båtbryggans södra och yttre del är isen tunnare än på övriga ställen; där är det också lite blött på isen. 
Isen mellan bryggan och vår plurrvak är ca 8 cm tjock. Längre ut i viken, mot Ekoln, frös det senare och där är isen ner emot ca 3 cm tjock. 

 

11 januari 2018: Isen intill bryggan är blöt och lite mjuk, på en del håll ca 4 cm. Längre ut  är isen ca 7 cm tjock.  Isen i vassen där vi brukar gå in på land bär bra.  
Där bäcken (som rinner bakom dasset vid badplatsen) rinner ut i sjön är isen svag.

Vi har bara kollat isen från bryggan och ut till vassen där vi brukar ha vår plurrvakar. Vi räknar med att kunna ha plurrövningar på isen i vecka 3 som vi planerat!

 

10 januari 2018: Isen som vid badplatsen var 3 cm för två dagar sedan, är nu ca 5 cm tjock. Isen där bär en person.

Isen är tunnare en liten bit ut från bryggorna. Längre ut  mot Ekoln är en remsa tvärsöver viken isfri. 

 

8 januari 2018: Ett tunt istäcke över i stort sett hela Dalbyviken. Tjockleken varierar från "nylagt skinn" till ungefär  10 cm där det är som tjockast.
Vid badplatsen är isen ca 3 cm tjock, men varierar i tjocklek även där. Isen bär inte.
Det är bra väder för tillfrysning, och vi räknar med att kunna använda isen för isövningar i nästa vecka.

 

29 december 2017: gissningsvis 5 cm hård is från badplatsen och inåt viken, med mycket vatten på, Iskanten mot fritt vatten, ca 30 m utanför bryggorna, spricker, Ingen is intill bryggan eller i vassen. Isen bär inte.  

 

15 december 2017: Ingen is än

  

16 januari 2018